18 травня 2021 року відбулася сесія Мокрокалигірської сільської ради № 7- /VIII

Дата: 18.05.2021 16:49
Кількість переглядів: 4633

Одним із важливих питань, яке розглянули депутати було погодження регуляторного акта «Про встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку на 2022 рік на території Мокрокалигірської сільської ради».  Отже,відсоток земельного податку за земельні ділянки,що призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва становитиме у 2022році 1,7    від грошової оцінки по Черкаській області (571,98грн за 1 га), для  земель фермерських господарств- 1%( 336,46грн за 1 га),  на ділянки, що призначаються для особистого селянського господарства відсоток податку становитиме 1,5 (504,69 грн за 1 га).

Начальник фінансового відділу Євгенія Руда ознайомила також присутніх із інформацією щодо виконання бюджету Мокрокалигірської сільської територіальної громади за І квартал 2021 року.

 

 ІНФОРМАЦІЯ

про  виконання бюджету Мокрокалигірської  сільської територіальної громади

за І квартал 2021 року.

 

За І квартал  2021 року до загального фонду бюджету громади (без трансфертів) надійшло 5 775 423,31 грн  власних та закріплених доходів, що становить 92,40 відс. до уточненого річного плану.

В складі доходів до бюджету громади надійшло:

-  податків та зборів на доходи фізичних осіб  3 129 079,38 грн (87,23 відс.);

- акцизного податку  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 24 182,00 грн (109,92 відс);

-  податку на майно 1 749 930,40 грн (104,51 відс.) ;

- єдиного податку 840 213,13 грн (92,33 відс.);

- рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 11 085,75 грн (34,43 відс.);

- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 256,17 грн (42,70 відс.);

- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних    товарів  863,10 грн (43,16 відс.);

-  інші надходження 1 564,00 грн;

-  плата за надання адміністративних послуг 17 103,91грн (95,55 відс.);

-  надходження від орендної плати за користування цілісним майновим           комплексом та іншим державним майном 1 132,72 грн (27,63 відс.);

-  державного мита 12,75 грн (21,25 відс.);

З державного бюджету  отримано дотацій  в сумі 180 600,00 грн

З державного бюджету  отримано субвенцій в сумі 2 320 700,00 грн, в т.ч:

-  освітня субвенція в сумі 2 320 700,00 грн;

З обласного бюджету отримано субвенцій  та дотацій в сумі 247 919,00 грн, в т.ч:

-  дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 159 651,00 грн;

-   субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2010,00 грн;

-   інші субвенції– 21 747,00 грн;

-   субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

– 64 511,00 грн .

 

До спеціального фонду бюджету громади  за  І квартал 2021 року надійшло коштів у сумі  51 410,43 грн.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло  - 42 984,60 грн, з них:

  • плата за послуги, що надаються бюджетними установами –

42 786,23 грн;

  • благодійні внески, гранти, дарунки – 198,37 грн.

 

 

 Податкових надходжень надійшло – 3 012,33 грн, з них:

  • екологічний податок – 2 956,08 грн;
  • надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини – 56,25 грн;

Коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності надійшло – 5 413,50 грн .

 

Видатки загального фонду  по головному розпоряднику коштів Виконавчий комітет Мокрокалигірської сільської ради на фінансування установ, закладів,  що здійснюються з бюджету громади використані в обсязі  9 434 337,63 грн .

 

КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» профінансовано в обсязі  1 820 610,05 грн,  із яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями  профінансовано бюджетом громади на суму 1 680 964,38 грн;

видатки на оплату енергоносіїв профінансовано  в сумі 22 412,55 грн;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 57 236,38 грн;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі

55 514,34 грн;

видатки на відрядження профінансовано в сумі 580,00 грн;

видатки на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку профінансовано в сумі 540,00 грн;

інші поточні видатки в сумі 3 362,40 грн;

КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»  профінансовано       1 527 271,99 грн, із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 1 321 498,33 грн;

видатки на придбання продуктів харчування склали  82 218,30 грн;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 16 635,47 грн;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі

24 796,97 грн;

видатки на оплату енергоносіїв профінансовано  в сумі 82 122,92 грн;

КПКВКМБ 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  профінансовано 1 363 014,49 грн, із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 998 465,62 грн;

видатки на придбання продуктів харчування склали  142 868,27 грн;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 24 488,00 грн;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі

31 399,23 грн;

медикаменти та перев’язувальні матеріали профінансовано в сумі 647,00 грн;

видатки на відрядження профінансовано в сумі 700,00 грн;

видатки на оплату енергоносіїв профінансовано  в сумі 158 716,37 грн;

видатки на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку профінансовано в сумі 5 050,00 грн;

інші поточні видатки в сумі 680,00 грн;

         КПКВКМБ 0211031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано в сумі 2 284 073,29грн, із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 2 284 073,29 грн;

         КПКВКМБ 0211061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано в сумі 80 894,17грн, із них :

видатки на нарахування на оплату праці склали 80 494,17 грн;

 

КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»  профінансовано 904 407,22 грн, із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 737 034,81 грн;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 51 889,60 грн;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі

24 760,29 грн;

медикаменти та перев’язувальні матеріали профінансовано в сумі 34 079,45 грн;

видатки на оплату енергоносіїв склали 34 949,42 грн;

інші виплати населенню(відшкодування по національному переліку)            21 693,65 грн;

        КПКВКМБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»  профінансовано  в обсязі 27 203,18 грн;

КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» профінансовано в сумі 13 000,00 грн.  оплата навчання студента – медику;

КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян »   профінансовано в обсязі 48 824,00 грн;

         КПКВКМБ 0213050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   профінансовано в обсязі 12 407,90 грн;        

КПКВКМБ 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» профінансовано в обсязі 322 782,99 грн із яких :

видатки на оплату праці з нарахуваннями  профінансовано бюджетом громади на  суму 318 942,99 грн;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 3 840,00 грн;

КПКВКМБ 0213180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг»   профінансовано в обсязі 359,52 грн;        

 

КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» профінансовано в обсязі 36 296,00грн,  із яких : виплачено матеріальних допомог учасникам АТО та військовослужбовцям – 6 000,00 грн, матеріальних допомог жителям громади на лікування, поховання, у зв’язку зі скрутними життєвими умовами  та службовцям 27 500,00 грн;

 видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 2796,00 грн на заходи з привітання ювелярів;

 

КПКВКМБ 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» профінансовано в обсязі 136 607,99  грн,  із яких :

видатки на оплату праці з нарахуваннями  профінансовано бюджетом громади на  суму 119 771,99 грн;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі 336,00 грн;

видатки на оплату  електроенергії склали 16 500,00 грн;

КПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» профінансовано в сумі 305 358,51 грн, із яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями  профінансовано бюджетом громади на  суму 233 484,93 грн;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 17 010,25 грн;

видатки на оплату енергоносіїв склали 54 863,33 грн;

КПКВКМБ 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» профінансовано в сумі 2 630,00 грн, із яких:

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 2 630,00 грн;

КПКВКМБ 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» профінансовано в сумі 29 455,61 грн;

видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 21 960,00 грн;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 500,00 грн;

видатки на оплату енергоносіїв склали 6 995,61 грн;

КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» профінансовано в обсязі 461 625,94 грн з них:

видатки на оплату праці з нарахуванням робітників з благоустрою 150 400,62 грн;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 129 903,45 грн;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі            130 837,00 грн з них транспортні послуги 39 120,00 грн, за поточний ремонт водопроводу с.Надвисся 49 863,00 грн, поточний ремонт огорожі с. Єлизаветка 41 854,00 грн;

видатки на оплату  енергоносіїв (освітлення вулиць) склали 50 259,87 грн;

інші поточні видатки 225,00 грн;

КПКВКМБ 0216086 «Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян» профінансовано в обсязі 1 455,67 грн з яких:

видатки на оплату електроенергії  профінансовано в сумі 1 455,67 грн по будинку лікаря по вул. Шкільна, 22;

КПКВКМБ  0217461  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» використано  32 559,11 грн, з яких:

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі

32 559,11 грн за експлуатаційне устаткування доріг в зимовий період;

КПКВКМБ 0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» профінансовано в обсязі 23 500,00 грн;

Видатки загального фонду  по головному розпоряднику коштів Фінансовий відділ Мокрокалигірської сільської ради на фінансування установ, що здійснюються з бюджету громади використані в обсязі  280 414,37 грн .

 

          КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» профінансовано в обсязі 159 614,37 грн з них:

видатки на оплату праці з нарахуваннями 150 459,37 грн;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано в сумі 1 155,00 грн;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано в сумі              8 000,00 грн;

КПКВКМБ 3719130 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» профінансовано в сумі 80 000,00 грн з яких:

поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 80 000,00   грн на енергоносії для КНП «Катеринопільська багатопрофільна лікарня»;

КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» профінансовано в обсязі  40 800,00 грн та передано бюджету  Катеринопільської СТГ для утримання закладів освіти (Ярошівської музичної школи).

 

По спеціальному фонду виконання видаткової частини бюджету громади  по головному розпоряднику коштів Виконавчий комітет Мокрокалигірської сільської ради за І квартал 2021 року склало  346 303,40 грн, з них:

КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»  використано

22 160,00 грн, в тому числі: 

придбано обладнання і предметів довгострокового користування на суму

22 160,00 грн, придбано комп’ютерну техніку ;

КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»  використано

22 084,16 грн, в тому числі: 

за рахунок батьківської плати придбано продукти  харчування на суму

22 084,16 грн;

КПКВКМБ 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» використано 338,91 грн з них:

придбано продукти харчування на суму за рахунок батьківської плати

338,91 грн;

КПКВКМБ 0211061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» використано 289 989,00 грн з них:

капітальний ремонт (заміна вікон) приміщення ЗОШ с. Мокра Калигірка на суму 180 000,00 грн, приміщення ЗОШ с. Ярошівка на суму 109 989,00 грн;

 

КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» використано в обсязі 6 217,11 грн із яких :

виготовлення проектно-кошторисної документації приміщення амбулаторії с.  Мокра Калигірка на суму 6 217,11 грн;

КПКВКМБ 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» профінансовано в сумі 5 156,89 грн, із яких:

підписка для поповнення  бібліотечного фонду на суму 5 156,89 грн;

КПКВКМБ 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» використано 357,33 грн, з них:

на  оплату електроенергії – 357,33 грн свердловина с. Любисток.

 

 

   Сільський голова Вікторія Пипа повідомила про передачу арт свердловини , що знаходиться по вулиці Богдана Хмельницького  без номера  у комунальну власність Мокрокалигірської сільської ради , що дасть змогу у подальшому використовувати її для спорудження водогону у селі Мокра Калигірка.

  Депутат сільської ради Сергій Гостроушко поставив до відома депутатів про те, що ДСНС  України у Черкаській області  передає у комунальну власність Мокрокалигірської сільської ради автомобіль,  що  використовується для пожежогасіння.  Дана транспортна одиниця перебуватиме на балансі місцевого комунального господарства.

  На розгляд депутатів було також запропоновано рішення щодо створення Опорного закладу освіти на базі нинішньої Мокрокалигірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мокрокалигірської сільської ради  та оголошення конкурсу на заміщення посади директора Опорного закладу .

   Із  Положенням про  проведення конкурсу  можна ознайомитись на офіційному сайті Мокрокалигірської  сільської ради .


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Хто відвідує наш сайт?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь